LOYICN Company Activities

LOYICN Company Activities 

Trival to Changleng Zhuhai,Guangdong,China

Trival to Xiamen, Fujian,China

Trival to Qiao Island, Zhuhai, Guangdong

BBQ to Celebrate the holidays on Qiao Island